Informace o projektu

E-learningová podpora předmětu Statistika - vícerozměrné metody

Kód projektu
FRVS/0478/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Na Fakultě sportovních studií MU je kurz statistiky součástí všech studijních programů a oborů. V nabídce jsou pouze předměty nabízející základní statistické postupy. Cílem projektu je vytvoření kurzu Statistika-vícerozměrně metody, který inovuje stávající předměty Základy statistiky a Statistika v kinantropologii. V tomto kurzu budou zpracovány čtyři oblasti vícerozměrné statistiky a to Multivariační analýza rozptylu, Regresní a korelační analýza, Shluková a Faktorová analýza. Výstupem bude soubor řešených příkladů, přístupný studentům na internetu formou e-learningového kurzu. Sbírka úloh bude doplněna nezbytným teoretickým základem (pojmy, vzorce, souvislosti, metody). Pro řešení je vybrán software Statistica 8.0 firmy Statsoft, ke kterému Masarykova univerzita vlastní multilicenci a který je legálně nabízen studentům k používání. Díky své mezioborovosti a univerzálnímu e-learningovému zpracování bude kurz nabízen všem magisterským a doktorským studentům (nejen) na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, v prezenční i kombinované formě studia.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info