Project information
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround (PharmAround)

Investor logo

Vývoj léčiva od počátku jeho výzkumu až k jeho použití a sledování v klinické praxi je dlouhodobý proces, kterého se napříč odbornostmi účastní řada subjektů. Celého procesu se účastní jak výzkumníci z akademické i soukromé sféry, tak i organizace zajišťující koordinaci výzkumných aktivit a orgány státní správy v podobě regulačních orgánů. Jednotliví účastníci mezi sebou komunikují projektovým způsobem ve vymezených specializovaných oblastech, nicméně významně zde absentuje platforma vzájemné spolupráce, vzdělávání a vzájemného předávání zkušeností. Navrhovaná edukační platforma PharmAround propojí partnery na úrovni institucí terciárního vzdělávání, výzkumných a zdravotnických zařízení, soukromého sektoru a smluvních výzkumných organizací zajišťujících celý životní cyklus léčiva včetně klinických hodnocení. Výstupem projektu pak bude ucelený systém stáží, pracovních výměnných pobytů na pracovištích partnerů, workshopů, odborných kurzů a modulů pro cílové skupiny.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info