Informace o projektu

Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround (PharmAround)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0034
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Stát.ústav pro kontrolu léčiv
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
Teva Czech Industries s.r.o.
PAREXEL International Czech Republic s.r.o.
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

Vývoj léčiva od počátku jeho výzkumu až k jeho použití a sledování v klinické praxi je dlouhodobý proces, kterého se napříč odbornostmi účastní řada subjektů. Celého procesu se účastní jak výzkumníci z akademické i soukromé sféry, tak i organizace zajišťující koordinaci výzkumných aktivit a orgány státní správy v podobě regulačních orgánů. Jednotliví účastníci mezi sebou komunikují projektovým způsobem ve vymezených specializovaných oblastech, nicméně významně zde absentuje platforma vzájemné spolupráce, vzdělávání a vzájemného předávání zkušeností. Navrhovaná edukační platforma PharmAround propojí partnery na úrovni institucí terciárního vzdělávání, výzkumných a zdravotnických zařízení, soukromého sektoru a smluvních výzkumných organizací zajišťujících celý životní cyklus léčiva včetně klinických hodnocení. Výstupem projektu pak bude ucelený systém stáží, pracovních výměnných pobytů na pracovištích partnerů, workshopů, odborných kurzů a modulů pro cílové skupiny.

Publikace

Počet publikací: 1