Project information

Prohlubování konceptuálních a metodologických kompetencí ve výzkumné praxi studujících (PROKOP)

Project Identification
MUNI/A/0905/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na podporu studujících v jejich výzkumných aktivitách. Cílem projektu je zlepšit analytické, metodologické a prezentační schopnosti magisterských a doktorských studujících prostřednictvím intenzivních seminářů vedených vyučujícími oboru genderová studia. V rámci seminářů bude kultivována schopnost podložené argumentace a neustálého srovnávání, opřené o empirická data. Podpora formou tutorialu povede k vyššímu zapojení studujících do akademických aktivit jako je prezentace vlastní práce na konferencích (zahraničních i domácích) či publikace textů v odborných periodikách, dále povede také k zvýšení jejich participace na stávajících výzkumných projektech pracoviště.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info