Project information

Současné trendy hudebně pedagogické praxe v rámci programu Středoevropské univerzitní sítě

Project Identification
ROZV/65/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2001: P/3/2001
Č. projektu z r. 2002: 39/2002
Záměrem projektu je zpracování hudebně dramatických celků, zaměřených na integrativní pojetí výchovy a vzdělání. Důraz bude kladen na rozvoj tvořivých intonačních dovedností při práci s textem (básní, říkadlem) a písní. Pokračovat budou započaté programy orientované na elementární hudební tvořivost a komponování v oblasti činností instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových. Využito bude poznatků hudebně vzdělávacího programu Yamaha.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info