Informace o projektu
Současné trendy hudebně pedagogické praxe v rámci programu Středoevropské univerzitní sítě

Kód projektu
ROZV/65/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2001: P/3/2001
Č. projektu z r. 2002: 39/2002
Záměrem projektu je zpracování hudebně dramatických celků, zaměřených na integrativní pojetí výchovy a vzdělání. Důraz bude kladen na rozvoj tvořivých intonačních dovedností při práci s textem (básní, říkadlem) a písní. Pokračovat budou započaté programy orientované na elementární hudební tvořivost a komponování v oblasti činností instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových. Využito bude poznatků hudebně vzdělávacího programu Yamaha.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info