Project information

Komparativní studie firemního práva (Firemní právo)

Project Identification
MUNI/A/0062/2011
Project Period
2/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Podstatou projektu je analýza právní úpravy obchodní firmy v České republice, průzkum jejího vývoje a současného stavu, analýza rozhodovací praxe vyšších soudů a specifikace návazností na další oblasti obchodního práva (nekalá soutěž, právo obchodních společností, převody a nájmy podniku). Součástí projektu je i srovnávací studie k některým vybraným zahraničním právním úpravám firmy (např. Německo, Francie, Velká Británie).