Informace o projektu

Komparativní studie firemního práva (Firemní právo)

Kód projektu
MUNI/A/0062/2011
Období řešení
2/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Podstatou projektu je analýza právní úpravy obchodní firmy v České republice, průzkum jejího vývoje a současného stavu, analýza rozhodovací praxe vyšších soudů a specifikace návazností na další oblasti obchodního práva (nekalá soutěž, právo obchodních společností, převody a nájmy podniku). Součástí projektu je i srovnávací studie k některým vybraným zahraničním právním úpravám firmy (např. Německo, Francie, Velká Británie).