Project information

Praní špinavých peněz (PSP)

Project Identification
MUNI/A/1012/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmět našeho bádání v rámci plánovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Praní špinavých peněz“ a akronymem PŠP se bude týkat veřejnoprávního resp. finančněprávního pojetí problematiky tzv. praní špinavých peněz v tuzemském, evropském i mezinárodním kontextu. Projekt bude zaměřen zejména na činnost Ministerstva financí České republiky a jeho speciálního útvaru – tzv. Finančního analytického útvaru, který je v souvislosti s praním špinavých peněz součástí celosvětové sítě tzv. finančních zpravodajských jednotek (Financial Inteligence Unit), dále pak na mezinárodní spolupráci a správní dozor.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info