Project information
Úpadkové trestné činy jako výsledek rizika v jednání dlužníka a věřitelů, dokazování. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost se zaměřením zejména na úpadkové trestné činy. (RIZIKO)

Project Identification
MUNI/A/1001/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Výzkum zaměřený k problematice rizikového jednání účastníků závazkových právních vztahů jako příčiny páchání úpadkových trestných činů. Zjištění současného stavu právní úpravy úpadkových trestných činů v evropských státech se zaměřením na německy mluvící země a Slovensko. Zjišťování názorů na únosnou míru rizika v jednání dlužníků a věřitelů a na způsob a míru sankcionování činů poškozujících věřitele. Problémy dokazování. Zkoumání efektivnosti trestního postihu a uplatňování trestních sankcí vůči dlužníkovi či jiným osobám jednajícím na úkor věřitelů. Zhodnocení nové trestní i mimotrestní právní úpravy související s úpadkovými delikty a návrhy na její případné změny. Pojem a význam nově zavedeného institutu přípustného rizika v této oblasti, případně u hospodářských trestných činů obecně.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info