Informace o projektu

Úpadkové trestné činy jako výsledek rizika v jednání dlužníka a věřitelů, dokazování. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost se zaměřením zejména na úpadkové trestné činy. (RIZIKO)

Kód projektu
MUNI/A/1001/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Výzkum zaměřený k problematice rizikového jednání účastníků závazkových právních vztahů jako příčiny páchání úpadkových trestných činů. Zjištění současného stavu právní úpravy úpadkových trestných činů v evropských státech se zaměřením na německy mluvící země a Slovensko. Zjišťování názorů na únosnou míru rizika v jednání dlužníků a věřitelů a na způsob a míru sankcionování činů poškozujících věřitele. Problémy dokazování. Zkoumání efektivnosti trestního postihu a uplatňování trestních sankcí vůči dlužníkovi či jiným osobám jednajícím na úkor věřitelů. Zhodnocení nové trestní i mimotrestní právní úpravy související s úpadkovými delikty a návrhy na její případné změny. Pojem a význam nově zavedeného institutu přípustného rizika v této oblasti, případně u hospodářských trestných činů obecně.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info