Project information

Project information
Stavební zákon a ochrana životního prostředí (SZOŽ)

Project Identification
MUNI/A/1003/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zpracovat problematiku zajištění ochrany životního prostředí v postupech podle stavebního zákona. Jde o aktuální problematiku, která je dosud zpracována dílčím způsobem v odborných příspěvcích a komentářích ke stavebnímu zákonu či schématicky v učebnicích správního práva a práva životního prostředí. Monograficky za účinnosti zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů není uceleně teoreticky zpracována. S prosazováním ochrany životního prostředí v postupech podle stavebního zákona je spojena řada aktuálních aplikačních problémů, které jsou řešeny i judikaturou. Ta však zdaleka není ustálená, ale naopak se neustále vyvíjí a postupně řeší i nově se objevující aplikační potíže při naplňování cílů stavebního zákona. Ambicí projektu je přispět event. i k návrhům de lege ferenda. Hlavní cílovou skupinou uživatelů projektu budou studenti doktorského studia, a to z oboru Správní právo a právo životního prostředí, s dominancí studentů ze specializace Právo životního prostředí. Využít výsledky projektu budou moci studenti doktorského studia, studenti a učitelé magisterského studijního oboru a dále zájemci z okruhu odborné veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info