Project information
Centrum výzkumu pluripotentních buněk a nestability genomu (PLURICELL)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0011 (kod CEP: EE2.3.20.0011)
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Obsahem projektu je mezioborová extenze, stabilizace výzkumné kapacity a zavedení nového systému řízení, evaluace a etických principů do existující platformy biologie lidských pluripotentních kmenových buněk (KB) při Biologickém ústavu LF MU v Brně. Aktivity Centra budou zaměřeny na studium biologie lidských KB v souvislosti s významnou překážkou jejich využití pro terapii závažných onemocnění - nestabilitou genomu a vznikem genetických abnormalit. Nestabilita genomu KB bude studována z pohledu vývoje kultivačních podmínek, regulací jejich sebeobnovy/diferenciace pomocí syntetických molekul a molekulárních mechanizmů poškození a opravy DNA. Smyslem Centra je: A/získat a udržet vynikající experty v každém z výše uvedených výzkumných směrů, které bude spojovat zájem přispět v celosvětovém kontextu k přenosu výzkumu KB do klinické medicíny, B/posílit rozvoj vědecké základny KB v ČR prostřednictvím edukačních aktivit odborníků Centra, a C/zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost oboru.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info