Project information

Výcvik sociálních dovedností u studujících speciální pedagogiku

Project Identification
ROZV/P117/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 106/2002
Cílem projektu je zvýšení kompetencí studentů oboru speciální pedagogika při edukaci handicapovaných žáků o novou dimenzi ve speciální pedagogice postižených - o oblast sociálních kompetencí, sociálních dovedností a sociálního učení. Zpracovány budou tyto oblasti: komunikace; specifika komunikace u neslyšících a nedoslýchavých; specifika komunikace u nevidomých a slabozrakých; definování pojmů sociální kompetence, sociální dovednosti, sociální učení; vztah komunikace a sociálních kompetencí; rozdíl pedagogických přístupů podle druhu postižení (zrakové, sluchové); vliv sociálního učení na smyslově postiženého jedince; integrace smyslově postižených žáků do běžné školy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info