Project information

A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0100
Project Period
5/2011 - 4/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Mathematics of the ASCR, v. v. i.
University of Ostrava
Palacký University, Olomouc
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Honeywell, spol. s r.o.

V posledních desetiletích dochází k rozsáhlé matematizaci přírodních a technických věd, aplikace matematických metod v praxi se stávají nezbytným východiskem pro zachování špičkového aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti jako takové. Navrhovaný projekt má v souladu s tímto trendem za cíl vybudovat novou síť pro přenos znalostí v aplikované matematice mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a podnikatelským a veřejným sektorem. Těžištěm projektu je prohloubení vzájemné koordinace činností, vytvoření nových vazeb pro přenos informací ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a efektivní aplikování matematických metod. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty a stážemi studentů a vědecko-výzkumných pracovníků v partnerských institucích, odbornými semináři a workshopy, vytvořením projektové kanceláře pro aplikace matematiky a interaktivní komunikační platformy orientované na spolupráci při řešení projektů a koordinaci studentských prací.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info