Informace o projektu

Informace o projektu
A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0100
Období řešení
5/2011 - 4/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Masarykův onkologický ústav Brno
Honeywell, spol. s r.o.

V posledních desetiletích dochází k rozsáhlé matematizaci přírodních a technických věd, aplikace matematických metod v praxi se stávají nezbytným východiskem pro zachování špičkového aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti jako takové. Navrhovaný projekt má v souladu s tímto trendem za cíl vybudovat novou síť pro přenos znalostí v aplikované matematice mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a podnikatelským a veřejným sektorem. Těžištěm projektu je prohloubení vzájemné koordinace činností, vytvoření nových vazeb pro přenos informací ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a efektivní aplikování matematických metod. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty a stážemi studentů a vědecko-výzkumných pracovníků v partnerských institucích, odbornými semináři a workshopy, vytvořením projektové kanceláře pro aplikace matematiky a interaktivní komunikační platformy orientované na spolupráci při řešení projektů a koordinaci studentských prací.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info