Project information
SuPReMMe - Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny (SuPReMMe)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0045
Project Period
10/2011 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Project Website
http://www.ceitec.muni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=178&ltemid=187&lang=en

Výzkum v oblasti molekulární medicíny na Masarykově univerzitě již prokazatelně dosáhl významných vědeckých výsledků i aplikací v praxi. Tento výzkum bude v rámci projektu obohacen o nová témata a nasměrován k lepší mezinárodní integraci. Jedná se zejména o oblast onkologického výzkumu, tj. mapování defektů v nádorových buňkách a jejich vztahu k moderní terapii, a oblast výzkumu molekulárních mechanismů podmiňujících dědičná onemocnění. Plánována je reintegrace klíčového českého vědce ze zahraničí a vytvoření jeho výzkumné skupiny (Pavel Strnad, Univerzita v Ulmu, Německo) a návrat několika dalších vědců ze zahraničí jako členů realizačního týmu, kteří posílí stávající výzkumné týmy. Projekt se dále zaměří na rozvoj strategických partnerství se špičkovými pracovišti v zahraničí, navázání nových partnerství a přenos získaných poznatků do výuky. V rámci projektu bude podpořeno další vzdělávání pracovníků VaV.

Publications

Total number of publications: 83


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info