Project information

Platforma průmyslové spolupráce (PPS)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0041
Project Period
7/2011 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Technology Transfer Office
Cooperating Organization
IMB CR
Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o.
Red Hat Czech s. r. o.
Microsoft s.r.o.

Hlavní myšlenkou projektu je zásadním způsobem podpořit rozšíření konceptu studentských stáží především na magisterském stupni studia pomocí důkladnější cílené přípravy studentů zaměřené na získávání potřebných kompetencí vyžadovaných průmyslovou sférou. Projekt dále posílí a profesionalizuje organizační zázemí pro průmyslové partnery, umožní podávání společných projektů výzkumu a vývoje, a nastaví procesy ke zvládnutí většího objemu spolupráce. Dojde k vytvoření technologické platformy synergicky podporující spolupráci mezi aplikační a akademickou sférou v oblasti vzdělávání. Projekt počítá s pořádáním vzdělávacích workshopů a seminářů zaměřených transfer poznatků. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci se zapojenými průmyslovými partnery.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info