Informace o projektu

Platforma průmyslové spolupráce (PPS)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0041
Období řešení
7/2011 - 6/2014
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií
Spolupracujici organizace
IBM Česká republika, spol. s r.o.
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Odpovědná osoba Mgr. Michal Hrabí
Microsoft s.r.o.
Red Hat Czech s.r.o.

Hlavní myšlenkou projektu je zásadním způsobem podpořit rozšíření konceptu studentských stáží především na magisterském stupni studia pomocí důkladnější cílené přípravy studentů zaměřené na získávání potřebných kompetencí vyžadovaných průmyslovou sférou. Projekt dále posílí a profesionalizuje organizační zázemí pro průmyslové partnery, umožní podávání společných projektů výzkumu a vývoje, a nastaví procesy ke zvládnutí většího objemu spolupráce. Dojde k vytvoření technologické platformy synergicky podporující spolupráci mezi aplikační a akademickou sférou v oblasti vzdělávání. Projekt počítá s pořádáním vzdělávacích workshopů a seminářů zaměřených transfer poznatků. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci se zapojenými průmyslovými partnery.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info