Project information

The Russian Tzsar in 16th century. About the character and role the establishment in Russia in the 16th century

Investor logo
Project Identification
GA404/03/1516
Project Period
1/2003 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zkoumání vývoje postavení, vlivu a moci moskevských vládců v XV. a první pol. XVI. stol. Smyslem projektu je tedy poznání procesů, které ve svém důsledku vedly k vytvoření naprosto dominantního a západoevropským tradicím poměrně cizího postavení moskevských vládců ve společnosti, které vtisklo specifickou podobu vývoji ruské společnosti i v následujících státech. Podstatou není tradiční výklad ruského samoděržaví, nýbrž sledování okolností, které k jeho prosazení vedly a které zároveň neumožňovaly jinou formu realizace nejvyšší státní moci

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info