Informace o projektu
Ruský car v 16. století. K charakteru a roli státní moci na Rusi v 16. století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/03/1516
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zkoumání vývoje postavení, vlivu a moci moskevských vládců v XV. a první pol. XVI. stol. Smyslem projektu je tedy poznání procesů, které ve svém důsledku vedly k vytvoření naprosto dominantního a západoevropským tradicím poměrně cizího postavení moskevských vládců ve společnosti, které vtisklo specifickou podobu vývoji ruské společnosti i v následujících státech. Podstatou není tradiční výklad ruského samoděržaví, nýbrž sledování okolností, které k jeho prosazení vedly a které zároveň neumožňovaly jinou formu realizace nejvyšší státní moci

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info