Project information

Environmental endocrine disruptors and male fertility: mechanisms and toxic effects (ED-MALE-TOX)

Project Identification
2SGA2764
Project Period
3/2011 - 4/2013
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je poskytnout plnou nezávislost mladé nadějné vědkyni, umožnit jí zakotvit v Jihomoravském kraji a vybudovat si zde nezávislou vědeckou kariéru a svůj vlastní tým. Poskytnutá finanční podpora jí umožní využít jejích zkušeností nabytých v zahraničí a pokračovat v bádání v oblasti endokrinních disruptorů. V rámci svého projektu se bude zabývat celosvětovým problémem posledních let – zhoršením samčího reprodukčního potenciálu. Ve výzkumu bude uplatňovat interdisciplinární přístup kombinující metody in vitro toxikologie, molekulární toxikologie, analytické i environmentální chemie a nejnovější poznatky získané v těchto oblastech. Hlavním cílem projektu je přinést nové informace o účincích endokrinních disruptorů na samčí plodnost a o jejich buněčných a molekulárních mechanismů působení. Získané poznatky pomohou zlepšit obecné znalosti o znečištění životního prostředí a přispějí k diskuzi o kvalitě životního prostředí a veřejného zdraví v Jihomoravském kraji. Jedinečné údaje o chemickém složení a biologické aktivitě vzorků ovzduší umožní detailnější studium potenciálních mechanismů toxicity kontaminantů v atmosféře, zlepšit pochopení závislosti mezi specifickými biologickými účinky a úrovní znečištění a přispět k analýze ekologických a zdravotních rizik v tomto regionu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info