Informace o projektu

Environmental endocrine disruptors and male fertility: mechanisms and toxic effects (ED-MALE-TOX)

Kód projektu
2SGA2764
Období řešení
3/2011 - 4/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je poskytnout plnou nezávislost mladé nadějné vědkyni, umožnit jí zakotvit v Jihomoravském kraji a vybudovat si zde nezávislou vědeckou kariéru a svůj vlastní tým. Poskytnutá finanční podpora jí umožní využít jejích zkušeností nabytých v zahraničí a pokračovat v bádání v oblasti endokrinních disruptorů. V rámci svého projektu se bude zabývat celosvětovým problémem posledních let – zhoršením samčího reprodukčního potenciálu. Ve výzkumu bude uplatňovat interdisciplinární přístup kombinující metody in vitro toxikologie, molekulární toxikologie, analytické i environmentální chemie a nejnovější poznatky získané v těchto oblastech. Hlavním cílem projektu je přinést nové informace o účincích endokrinních disruptorů na samčí plodnost a o jejich buněčných a molekulárních mechanismů působení. Získané poznatky pomohou zlepšit obecné znalosti o znečištění životního prostředí a přispějí k diskuzi o kvalitě životního prostředí a veřejného zdraví v Jihomoravském kraji. Jedinečné údaje o chemickém složení a biologické aktivitě vzorků ovzduší umožní detailnější studium potenciálních mechanismů toxicity kontaminantů v atmosféře, zlepšit pochopení závislosti mezi specifickými biologickými účinky a úrovní znečištění a přispět k analýze ekologických a zdravotních rizik v tomto regionu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info