Project information

CERIT Science Park (CERIT-SP)

Project Identification
EA 5.1PP04/020
Project Period
1/2011 - 7/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Náplní projektu CERIT Science Park je vybudování vědeckotechnického parku (VTP) a podnikatelského inkubátoru (PI) specializovaného na oblast ICT. Projekt bude za zvýhodněných podmínek poskytovat prostory, odborné poradenské služby a outsourcing firemních procesů jak pro interní, tak externí firemní subjekty. Dále bude provozovatel a umístěné firmy podněcovat transfer znalostí a technologií mezi akademickou sférou a trhem prostřednictvím již zřízeného Centra pro transfer technologií MU.


V rámci projektu budou realizovány Podporované aktivity a) a c) směřující ke splnění cíle podporovat zakládání subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb a dále podporovat zakládání, činnost a další rozvoj podnikatelských inkubátorů.


Tento cíl bude realizován prostřednictvím tří základních nástrojů:
(a) zřízení vědeckotechnického parku, v jehož rámci budou podpořeny inovační firmy v sektoru ICT,
(b) zřízení podnikatelského inkubátoru zaměřeného na sektor ICT a (c) spoluprací s existujícím Centrem transferu technologií Masarykovy univerzity.
Bližší informace o projektu naleznete na uvedených www stránkách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info