Project information

Nekonvenční zdroje zemního plynu - potenciál a možné důsledky pro region stredovýchodní Evropy

Project Identification
09/02/11
Project Period
4/2011 - 2/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Zmapování potenciálu těžby nekonvenčních zásob zemního plynu v Evropě.

Publications