Project information

Project information
Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0182
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu je inovace studijních programů Fyzika a Chemie jednak v bakalářské etapě studia a zejména v magisterském studiu učitelství fyziky a chemie. Projekt bude realizován ve spolupráci PřF UP a PdF MU.
V rámci pregraduální přípravy jsou studenti chemie a fyziky připravováni izolovaně na příslušných katedrách garantujících daný obor. Naší snahou je připravit nové moduly pro výuku přírodovědných předmětů, které bude
možné začlenit do stávající výuky vybraných předmětů základního kursu fyziky a chemie, tak i v rámci didaktiky daných předmětů, a to z pohledu maximálního využití mezipředmětových vazeb.
Hlavními cíli projektu je

  • příprava modulů integrované výuky fyziky a chemie popř. dalších přírodovědných předmětů;
  • příprava modulů z moderních partií fyziky.


Moduly budou zahrnovat metodické zpracování dané problematiky, přípravu studijních materiálů v bakalářské
etapě studia a v magisterské etapě studia se zaměřením na učitelství.

Publications

Total number of publications: 77


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info