Informace o projektu
Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0182
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu je inovace studijních programů Fyzika a Chemie jednak v bakalářské etapě studia a zejména v magisterském studiu učitelství fyziky a chemie. Projekt bude realizován ve spolupráci PřF UP a PdF MU.
V rámci pregraduální přípravy jsou studenti chemie a fyziky připravováni izolovaně na příslušných katedrách garantujících daný obor. Naší snahou je připravit nové moduly pro výuku přírodovědných předmětů, které bude
možné začlenit do stávající výuky vybraných předmětů základního kursu fyziky a chemie, tak i v rámci didaktiky daných předmětů, a to z pohledu maximálního využití mezipředmětových vazeb.
Hlavními cíli projektu je

  • příprava modulů integrované výuky fyziky a chemie popř. dalších přírodovědných předmětů;
  • příprava modulů z moderních partií fyziky.


Moduly budou zahrnovat metodické zpracování dané problematiky, přípravu studijních materiálů v bakalářské
etapě studia a v magisterské etapě studia se zaměřením na učitelství.

Publikace

Počet publikací: 77


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info