Project information

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru (Elektronické opory)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0209
Project Period
3/2012 - 2/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Cílem projektu je vytvořit chybějící metodiku, jak v prostředí e-learningových systémů zacházet s úlohami výpočtového a konstrukčního typu, aby mohly vzniknout efektivní nástroje pro jejich procvičování a hodnocení. Metodika bude aplikovaná na běžně užíváné e-learningové systémy či jiné nástroje distanční výuky a automatického testování. Vzniknou manuály, v jaké podobě je daný systém schopen výpočtové a konstrukční úlohy implementovat a jakou může poskytovat zpětnou vazbu studentům i vyučujícím. Pro vybrané systémy budou vytvořeny moduly pro tyto úlohy. Obecná metodika i její dílčí aplikace se otestují ve výuce a představí vyučujícím. Výsledky projektu poskytnou zejména vyučujícím nástroje pro nahrazení prezenčních cvičení při distančním způsobu výuky, pro získání zpětné vazby o postupu studentů srovnatelnou s kontaktní výukou, a pro sdělení této informace studentům. Zaměření na výpočtové a konstrukční úlohy odpovídá potřebám matematických, technických i přírodovědných oborů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info