Informace o projektu

Informace o projektu
Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru (Elektronické opory)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0209
Období řešení
3/2012 - 2/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je vytvořit chybějící metodiku, jak v prostředí e-learningových systémů zacházet s úlohami výpočtového a konstrukčního typu, aby mohly vzniknout efektivní nástroje pro jejich procvičování a hodnocení. Metodika bude aplikovaná na běžně užíváné e-learningové systémy či jiné nástroje distanční výuky a automatického testování. Vzniknou manuály, v jaké podobě je daný systém schopen výpočtové a konstrukční úlohy implementovat a jakou může poskytovat zpětnou vazbu studentům i vyučujícím. Pro vybrané systémy budou vytvořeny moduly pro tyto úlohy. Obecná metodika i její dílčí aplikace se otestují ve výuce a představí vyučujícím. Výsledky projektu poskytnou zejména vyučujícím nástroje pro nahrazení prezenčních cvičení při distančním způsobu výuky, pro získání zpětné vazby o postupu studentů srovnatelnou s kontaktní výukou, a pro sdělení této informace studentům. Zaměření na výpočtové a konstrukční úlohy odpovídá potřebám matematických, technických i přírodovědných oborů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info