Project information

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie (Matematická biologie II)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0043
Project Period
5/2012 - 4/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky oboru „Matematická biologie“ přípravou studijních materiálů v synergetické spolupráci dvou kmenových pracovišť MU-IBA a ÚMS PřF, které se podílejí na výuce oborových předmětů. Studijní materiály budou připraveny v elektronické hiearchické formě a budou respektovat zásady tvorby materiálů pro distanční vzdělávání. Při jejich tvorbě bude kladen důraz na příklady řešení úloh z praxe. Celkem bude vytvořeno pět modulů navzájem souvisejících studijních materiálů. Poslední téma bude rozšířením současné nabídky z oblasti rychle se rozvíjející analýzy genomických a proteomických dat. Projekt přispěje i k rozšíření nabídky předmětů zavedených přednášejícími z jiných pracovišť v ČR i ze zahraničí. Projekt podpoří kontakt studentů oboru s praxí-exkurze na pracoviště zabývající se analýzou a využitím analýzy biologických a medicínských dat.
Projekt přispěje k dalšímu rozvinutí pedagogických dovedností učitelů, jejich jazykových i odborných kompetencí.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info