Informace o projektu

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie (Matematická biologie II)

Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0043
Období řešení
5/2012 - 4/2015
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz

Projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky oboru „Matematická biologie“ přípravou studijních materiálů v synergetické spolupráci dvou kmenových pracovišť MU-IBA a ÚMS PřF, které se podílejí na výuce oborových předmětů. Studijní materiály budou připraveny v elektronické hiearchické formě a budou respektovat zásady tvorby materiálů pro distanční vzdělávání. Při jejich tvorbě bude kladen důraz na příklady řešení úloh z praxe. Celkem bude vytvořeno pět modulů navzájem souvisejících studijních materiálů. Poslední téma bude rozšířením současné nabídky z oblasti rychle se rozvíjející analýzy genomických a proteomických dat. Projekt přispěje i k rozšíření nabídky předmětů zavedených přednášejícími z jiných pracovišť v ČR i ze zahraničí. Projekt podpoří kontakt studentů oboru s praxí-exkurze na pracoviště zabývající se analýzou a využitím analýzy biologických a medicínských dat. Projekt přispěje k dalšímu rozvinutí pedagogických dovedností učitelů, jejich jazykových i odborných kompetencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info