Project information

Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT (NEFLT)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0074
Project Period
3/2012 - 2/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem

Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a preprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny budou formy komunikačních platforem, tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb(zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra. K dosažení cíle projektu přispějí všichni partneři sítě (zástupci jednotlivých vzdělávacích stupňů) i další přizvaní odborníci.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info