Informace o projektu

Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT (NEFLT)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0074
Období řešení
3/2012 - 2/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Odpovědná osoba doc. Mgr. Natalia Orlova CSc.
Logo poskytovatele

Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a preprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny budou formy komunikačních platforem, tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb(zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra. K dosažení cíle projektu přispějí všichni partneři sítě (zástupci jednotlivých vzdělávacích stupňů) i další přizvaní odborníci.

Publikace

2014

2013

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info