Project information

Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (INZA)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0238
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je poskytnout studentům bakalářských studijních programů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) možnost osvojit si dovednosti a metody, které zvýší jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce, a tím jim poskytnout ucelené vzdělání, a to i bez ohledu na další pokračování v navazujícím studiu. Tímto projekt reaguje na jeden z bodů dlouhodobého záměru MŠMT 2011 – 2015 zvýšit odpovědnost VŠ za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů - tedy usilovat o to, aby vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních programech bylo na trhu práce chápáno jako ucelené vysokoškolské vzdělání. Projekt řeší inovací kurzů napříč celou fakultou.
Hlavním výstupem projektu bude inovace kurzů směrem k žádané interdisciplinaritě a větší provázanosti bakalářských oborů s praxí. Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena možností absolvovat praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů, kurzy vedené tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe, workshopy, letní školy.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info