Informace o projektu

Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (INZA)

Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0238
Období řešení
7/2012 - 6/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Logo poskytovatele

Cílem projektu je poskytnout studentům bakalářských studijních programů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) možnost osvojit si dovednosti a metody, které zvýší jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce, a tím jim poskytnout ucelené vzdělání, a to i bez ohledu na další pokračování v navazujícím studiu. Tímto projekt reaguje na jeden z bodů dlouhodobého záměru MŠMT 2011 – 2015 zvýšit odpovědnost VŠ za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů - tedy usilovat o to, aby vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních programech bylo na trhu práce chápáno jako ucelené vysokoškolské vzdělání. Projekt řeší inovací kurzů napříč celou fakultou.
Hlavním výstupem projektu bude inovace kurzů směrem k žádané interdisciplinaritě a větší provázanosti bakalářských oborů s praxí. Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena možností absolvovat praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů, kurzy vedené tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe, workshopy, letní školy.

Publikace

2015

2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info