Project information
Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (SOVA 21)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0225
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity inovace Mgr. studijních programů aby lépe odrážely potřeby pracovního trhu a efektivněji připravily studující na budoucí kariéru.
Hlavním výstupem bude inovace kurzů směrem k žádané interdisciplinaritě, internacionalizaci, mezioborovému propojení a k větší provázanosti jednotlivých Mgr. studijních oborů s praxí.
Inovace zahrnuje všechny obory fakulty a posiluje spolupráci mezi katedrami a dále s významnými pracovišti v ČR a zahraničí. Doplňkové aktivity pokrývají průřezové kurzy pro zvýšení informační gramotnosti studentů a také zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademiků a dalších pracovníků VŠ, Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena možností absolvovat praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a dalšími opatřeními posilujícími jejich uplatnitelnost (kurzy vedené tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe, workshopy, letní školy apod.).

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info