Informace o projektu

Informace o projektu
Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (SOVA 21)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0225
Období řešení
7/2012 - 6/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity inovace Mgr. studijních programů aby lépe odrážely potřeby pracovního trhu a efektivněji připravily studující na budoucí kariéru.
Hlavním výstupem bude inovace kurzů směrem k žádané interdisciplinaritě, internacionalizaci, mezioborovému propojení a k větší provázanosti jednotlivých Mgr. studijních oborů s praxí.
Inovace zahrnuje všechny obory fakulty a posiluje spolupráci mezi katedrami a dále s významnými pracovišti v ČR a zahraničí. Doplňkové aktivity pokrývají průřezové kurzy pro zvýšení informační gramotnosti studentů a také zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademiků a dalších pracovníků VŠ, Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena možností absolvovat praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a dalšími opatřeními posilujícími jejich uplatnitelnost (kurzy vedené tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe, workshopy, letní školy apod.).

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info