Project information
Konstrukce syntetické metabolické dráhy pro degradaci důležitého environmentlního polutantu proteinovým a metabolickým inženýrstvím

Investor logo
Project Identification
GAP503/12/0572
Project Period
1/2012 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem tohoto projektu je sestavit syntetickou biochemickou dráhu klonováním genů enzymů optimalizovaných proteinovýmm inženýrstvím, vedoucí ke konstrukci bakterie degradující environmentální polutant 1,2,3-trichlorpropan (TCP). Tato bakterie bude růst na TCP jako jediném zdroji uhlíku a energie.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info