Project information

Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku

Projekt sdružuje přední česká pracoviště v algebře, geometrii a matematické
fyzice (PF MU, MFF UK, SU Opava, FZÚ AV). Poskytne platformu pro výzkum
a přítomnost postdoktorandů. Výzkum bude soustředěn na následující oblasti:
Teorie kategorií a její aplikace, Algebraické struktury a jejich deformace,
Diferenciální geometrii a její aplikace, Globální analýzu a teorii
reprezentací, Témata v matematické fyzice.

Publications

Total number of publications: 181


Previous 1 13 14 15 16 17 18 19 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info