Project information

Global Politics (GP)

Project Identification
MUNI/D/0843/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Webový časopis Global Politics (www.globalpolitics.cz) vznikl v roce 2001 a patří mezi vůbec první česká internetová periodika věnující se mezinárodním vztahům a evropským studiím. Časopis je výhradně studentským projektem a snaží se oslovit především studenty dotčených oborů a podpořit jejich širší zájem o obor, který studují. Hlavním cílem je podpořit studenty v jejich publikační činnosti, která je základem odborné práce v sociálních vědách. V časopise za jeho desetiletou historii publikovala řada v současné době již etablovaných odborníků jako JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res nebo doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.


Elektronická podstata projektu nabízí nejen možnost průběžného publikování textů, ale i další výhody pro rozvoj časopisu. Redakce časopisu počítá s nárůstem počtu článků, zavedením nových rubrik, vyhlášením studentských esejistických soutěží a se zvýšením intenzity spolupráce s dalšími studentskými spolky na FSS.