Informace o projektu
Global Politics (GP)

Kód projektu
MUNI/D/0843/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Webový časopis Global Politics (www.globalpolitics.cz) vznikl v roce 2001 a patří mezi vůbec první česká internetová periodika věnující se mezinárodním vztahům a evropským studiím. Časopis je výhradně studentským projektem a snaží se oslovit především studenty dotčených oborů a podpořit jejich širší zájem o obor, který studují. Hlavním cílem je podpořit studenty v jejich publikační činnosti, která je základem odborné práce v sociálních vědách. V časopise za jeho desetiletou historii publikovala řada v současné době již etablovaných odborníků jako JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res nebo doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.


Elektronická podstata projektu nabízí nejen možnost průběžného publikování textů, ale i další výhody pro rozvoj časopisu. Redakce časopisu počítá s nárůstem počtu článků, zavedením nových rubrik, vyhlášením studentských esejistických soutěží a se zvýšením intenzity spolupráce s dalšími studentskými spolky na FSS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info