Project information

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012 (Databaze2012)

Project Identification
MUNI/A/0917/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zajistit efektivní, aktuální a lehce dostupné informační zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty v elektronické podobě. Cílem projektu je především získat odborné právnické databáze (tuzemské i zahraniční). Databáze budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobného projektu realizovaného v roce 2011.


Prostřednictvím oborového vyhledávání bude doplněn přehled aktuálních volných zdrojů pro školitele. S projektovým týmem budou úzce spolupracovat Ústřední knihovna Právnické fakulty (při rešeršní činnosti, při objednávkách a pořizování databází).


Za aktivity studentů zapojených do programu, tj. zejména provádění oborových rešerší, aktualizace přehledu volně dostupných databází a obdobných zdrojů v prostředí IS MU/intranetu, a participaci na semináři (organizace i aktivní vystoupení), se předpokládá stipendium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info