Project information

Alternativní způsoby financování NNO (ALFI)

Project Identification
MUNI/A/0940/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Nestátní neziskové akce se v ČR v současnosti při financování svých aktivit spoléhají téměř výhradně na dva zdroje prostředků. Jde jednak o různé formy podpory z veřejných rozpočtů a jednak o víceméně nahodilé příspěvky od dárců. Cílem projektu je analyzovat další možnosti, jak by mohly NNO získat prostředky pro svou činnost. Zkoumány budou především instituty úspěšně fungující v zahraničí (charitativní loterie, veřejné sbírky, financování z výnosů zdanění hazardních her, investování NNO na kapitálovém trhu). Projekt bude zjišťovat, za jakých podmínek by se tyto instituty mohly uplatnit i v českém právu.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info