Project information

Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje (Liberalizace)

Project Identification
MUNI/A/0925/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Kolektivní pracovní právo je součástí pracovního práva ČR. Jeho obsahem jsou vztahy vznikající mezi kolektivem zaměstnanců (reprezentovaných převážně odborovou organizací) a zaměstnavatelem.
Spory, které vznikají z konfliktů mezi uvedenými subjekty, se nazývají kolektivní pracovní spory a řeší se specifickým způsobem. Je přitom typické, že právní předpisy upravují jen některé spory - zejména spory vznikající v souvislosti se sjednáváním kolektivní smlouvy. Ostatní spory řeší obecné soudy.
Zvláštní postavení v této souvislosti má stávka, která je hojně používána, ať již jako institut práva státního (lidské právo) nebo pracovního. Projekt by se měl mimo jiné zabývat i uvedeným rozlišením.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info