Informace o projektu

Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje (Liberalizace)

Kód projektu
MUNI/A/0925/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Kolektivní pracovní právo je součástí pracovního práva ČR. Jeho obsahem jsou vztahy vznikající mezi kolektivem zaměstnanců (reprezentovaných převážně odborovou organizací) a zaměstnavatelem.
Spory, které vznikají z konfliktů mezi uvedenými subjekty, se nazývají kolektivní pracovní spory a řeší se specifickým způsobem. Je přitom typické, že právní předpisy upravují jen některé spory - zejména spory vznikající v souvislosti se sjednáváním kolektivní smlouvy. Ostatní spory řeší obecné soudy.
Zvláštní postavení v této souvislosti má stávka, která je hojně používána, ať již jako institut práva státního (lidské právo) nebo pracovního. Projekt by se měl mimo jiné zabývat i uvedeným rozlišením.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info