Project information

Argumentation 2012 – Law and Literature (Arg_2012_LL)

Project Identification
MUNI/B/0970/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem mezinárodní konference je otevření prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti z více perspektiv. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost vědeckých pracovníků a vědecká práce v oblasti, která v České republice není doposud uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR.
Právo a literatura je směr, etablovaný v zahraničí, který však mimo individuální výstupy, postrádá ucelené odborně institucionální zpracování v České republice. Jedná se o přístup, který využívá speciální interpretační postupy z literární vědy a úspěšně je aplikuje v interpretaci právní. Současně tento přístup popisuje právo a jeho působení ve společnosti jinými způsoby, které akcentují multioborovou dimenzi zkoumání práva. Tím se získává celistvý obraz práva, který není zatížen pouze jedním metodologickým instrumentáriem.
Jedná se o sekci konference Argumentation 2012. Celá konference bude zaměřená, stejně jako v roce 2011, na alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info