Project information

Mezinárodní trestní právo v anglosaském právním systému (MTPAPS)

Project Identification
MUNI/A/0946/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt Mezinárodního trestního práva v anglosaském právním systému bude zaměřen na zpracování a následné prezentování a publikování dnes velmi aktuálního tématu, mezinárodního trestního práva v anglosaském systému, jeho provázanost a spolupráci se systémem kontinentálním, a to na mezinárodních i tuzemských konferencích tak i možnou publikací v odborných časopisech.

Publications

Total number of publications: 1