Project information

Utváření občanských postojů a chování v adolescenci a mladé dospělosti (OPACH)

Project Identification
MUNI/A/0838/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt má přispět k objasnění psychologických procesů, které se uplatňují při utváření občanských postojů a chování v adolescenci a mladé dospělosti. Za tímto účelem budou analyzována data ze tří výzkumů, které byly realizovány v období 2010-2011 a jejichž data nebyla doposud ve všech možných ohledech plně využita. Celkově vzato data poskytují informace o rozdílech mezi mladými příslušníky majoritní společnosti a etnických menšin, informace o rozdílech mezi adolescenty v letech 1995 a 2010 a informace o souvislostech mezi občanskými postoji adolescentů a jejich vývojovými zkušenostmi (v rodině, škole, mezi vrstevníky).

Publications

Total number of publications: 1