Informace o projektu

Utváření občanských postojů a chování v adolescenci a mladé dospělosti (OPACH)

Kód projektu
MUNI/A/0838/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt má přispět k objasnění psychologických procesů, které se uplatňují při utváření občanských postojů a chování v adolescenci a mladé dospělosti. Za tímto účelem budou analyzována data ze tří výzkumů, které byly realizovány v období 2010-2011 a jejichž data nebyla doposud ve všech možných ohledech plně využita. Celkově vzato data poskytují informace o rozdílech mezi mladými příslušníky majoritní společnosti a etnických menšin, informace o rozdílech mezi adolescenty v letech 1995 a 2010 a informace o souvislostech mezi občanskými postoji adolescentů a jejich vývojovými zkušenostmi (v rodině, škole, mezi vrstevníky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info