Project information
Nové metody v rehabilitaci pacientů s kompenzovaným chronickým srdečním selháním

Project Identification
NR7983
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

I. Zjištění předpokládaných příznivých dopadů kombinovaného aerobního tréninku a tréninku s posilovacími prvky (tzv. "resistance training" u pacientů s chronickým srdečním selháním.
II. Zhodnotit předpokládaný příznivý účinek různých druhů rehabilitace na autonomní nervový systém u pacientů s chronickým srdečním seláním.
III. Optimalizovat rehabilitační postupy u pacientů s chronickým srdečním selháním.
IV. Zhodnotit pozitivní účinky na myokard (echokardiografické parametry) a metabolismus kosterního svalstva (magnetická rezonance).

Publications

Total number of publications: 59


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info